uniled-logo-loader

Stvar prestiža, pomodarstvo ili nešto treće…

Ne ulazeći u finansijsku analizu ove vrste fontana, muzička fontana možda predstavlja jedinstven spoj naše percepcije spoljašnosti ZVUK…MUZIKA…SVETLO…BOJA…SNAGA VODOSKOKA…ŽUBOR VODE…!!!

Kod animiranih fontana igra vodenih mlazeva i zvuka je nezavisna. Muzička fontana (u zavisnosti od koncepcije i upravljanja) može raditi u automatskom režimu gde se auduo signal obradjuje softverski tako da se audio signal analizira, sekvencioniše po nekom parametru(visina tona-frekvencija, jačina signala, ritam) i tako kanališe da upravlja preko izvršnih elemenata pumpama i reflektorima. Ovaj režim rada može da bude vrlo atraktivan ali pre svega ukoliko su muzičke numere pune ritma, promene inteziteta i tonaliteta. Kod sporih , umirujućih melodija, efekat može da bude kontra produktivan iz razloga što električni signal (frekvrncija, jačina) može da bude u potpunosti u disproporciji sa našim subjektivnim doživljajem zvuka kog čujemo ili doživljajem svetla.

Kod pravih muzičkih fontana, neophodan je aplikativni softver pomoću kojeg se upravljanje visinom vodenih mlazeva i svetlom zadaje ručno, odnosno onako kako ga umetnik-programer doživljava. Naprostije rečeno “piše“ se partitura gde su pandan muzičkim instrumentima, izvršni elementi fontane: pumpe, ventili, reflektori… To je izuzetno težak zadatak zbog više razloga:

Broj kanala pumpi i reflektora u zavisnosti od koncepcije i veličine fontane, može biti izuzetno veliki, recimo samo fontana na trgu Slavija u Beogradu (www.beograd………) ima oko 460 komada RGBW reflektora (što znači da svaki reflektor ima 4 svoja kanala, kojim treba definisanje). Svaki od njih može da reprodukuje 16 miliona boja, intezitet im može biti 0-100% i vreme emitovanja svetlosti 1msec. pa na više.

Slična situacija je i sa pumpama i ventilima. Ako i njih ima više desetina, svaki od njih( više stotina elemenata) ima svoju adresu i svakom od njih u svakoj milisekundi treba pristupiti i definisati inezitet, vreme trajanja…

Sve ovo čini da pisanje partiture za izvršne elemente fontane, za svaku pojedinačnu muzičku kompoziciju je izuzetno, mukotrpan i obiman posao koji zahteva vreme, poznavanje fontanske tehnologije i umetničke sklonosti ka muzici i vizuelizaciji (je s mi izraz u p.m.).

Vrlo atraktivno je i ostavljanje mogućnosti posetiocima fontane da pokretima svojih ruku i telom “diriguju“ radom fontane.

Neke od napoznatijih velikih fontana ovog tipa mogu imati pored navedeni komponenti idodatne efekte, kao što su 3D laseri, dimni efekti, vatrene buktinje…

Na sledećim linkovima možete pogledati neke od najpoznatijih muzičkih fontana: